Preise

Einzelpreis (Studio)
Preis pro Person
Solo (55') | 63 €
Duett (55') | 38 €
 
5er Karte (Studio)
Preis pro Person
Solo (55') | 290 €
Duett (55') | 175 €
 
10er Karte (Studio)
Preis pro Person
Solo (55') | 535 €
Duett (55') | 320 €
 
Einführung (Studio)
Preis pro Person
einmalig | 45 €
 
 
Training per Videochat (50min)
Preis pro Person
1 Teilnehmer: 42 €
2 Teilnehmer: 22 €
 
Stand April 2017