Preise

Einzelpreis
Preis pro Person
Solo (55') | 60 €
Duett (55') | 36 €
Trio (55') | 23 €
5er Karte
Preis pro Person
Solo (55') | 275 €
Duett (55') | 165 €
Trio (55') | 100 €
10er Karte
Preis pro Person
Solo (55') | 510 €
Duett (55') | 305 €
Trio (55') | 185 €
Einführungstraining
Preis pro Person
einmalig | 40 €
 
 
Stand April 2017